IEC is een engineering- en constructiebedrijf dat voortdurend in-huis kennis en kunnen heeft opgebouwd en uitgebreid in de volgende technieken:

Het innovatieve ligt in de combinatie van deze technieken en in de zeer brede waaier van toepassingstechnieken en producten

Voor deze gebieden kunnen wij uw enige maatwerkpartner zijn:

  • van concept over engineering en uitvoering tot installatie.

IEC stelt de lange termijn relatie met zijn klanten erg op prijs en dit is tevens de beloning voor de kwaliteit van het geleverde maatwerk.

20150401 170343     20151230 103335    Photo 003

menu

 


improved
 

 IMPROVED staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. 

Dit doen zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van het specifieke industriële proces(sen) te ontwikkelen waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste kwaliteit.

Vooral deze "gewenste kwaliteit" is belangrijk. Met de mobiele IMPROVED-installatie kan niet enkel het hele waterbehandelingstraject van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. 

Ook kan onmiddellijk de invloed van de bekomen waterkwaliteit op de efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de koeltorens gesimuleerd worden zonder in het echte proces te moeten ingrijpen.

 

IMPROVED wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu.

 

Partners:

 

partners2018