IEC is een engineering- en constructiebedrijf dat voortdurend in-huis kennis en kunnen heeft opgebouwd en uitgebreid in de volgende technieken:

Het innovatieve ligt in de combinatie van deze technieken en in de zeer brede waaier van toepassingstechnieken en producten

lees meer ...menu
 
 eu           interreg

 

IMPROVED containers operationeel op site BASF Antwerpen

De onderzoekcontainers van IMPROVED werden begin april op de site van BASF Antwerpen geplaatst en zijn nu volledig operationeel. Tijdens het onderzoek zullen twee types proceswater bestudeerd worden: oppervlaktewater van Biesbosch, geleverd door Evides en gebruikt in onze demin-plant voor GDW-productie, en condensaat, dat we terug opwerken om opnieuw in te zetten als GDW warm.

Het onderzoek richt zich de eerste 16 weken op de behandeling van het oppervlaktewater, waar we diverse voorbehandelingstechnologieën zullen combineren en toepassen om de kwaliteit te evalueren. Dit gaat onder meer over technologieën zoals ultrafiltratie (UF), omgekeerde osmose (RO), geavanceerde oxidatie (AOP), ionenwisselaars (IX) en elektrodialyse (ED). Alle technologieën kunnen afzonderlijk toegepast of gecombineerd worden om een flexibel testprogramma uit te voeren.

De volgende acht weken zullen we wijden aan het onderzoek rond condensaat. Hierbij zullen vooral technologieën zoals omgekeerde osmose en membraandestillatie (MD) toegepast worden.

 

basf2 338 x 600basf1 338 x 600basf 600 x 344

 

 

Opstart IMPROVED Containers

Na de installatie on-site bij YARA Sluiskil zijn de EDR (Elektro dialyse)en RO (Reverse Osmose) Opgestart. Na een test- en optimalisatie periode draaien de technieken nu vol-continue.

Om de installatie van op afstand te kunnen monitoren zijn de containers uitgerust met een GPRS modem waarmee er een VPN verbinding opgebouwd kan worden. Zo kan de installatie ten alle tijden opgevolgd worden via PC of Smartphone. Indien nodig kan er dan snel ingegrepen worden bij calamiteiten.

In de komende weken staan de opstart van de Membraan Destillatie (MD) en Ion Exchange (IEX) op het programma.

 

 

schema

 

 

 

 

 

 

Levering IMPROVED Containers

 

Begin september 2017 zijn de mechanische en elektrische montage werkzaamheden in de IMPROVED containers afgerond. De eerste watertesten werden gedaan en vervolgens klaar gemaakt voor transport naar YARA in Sluiskil (NL).

 

 

     1   2   3

4

 

improved
 
  IMPROVED staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. 

Dit doen zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van het specifieke industriële proces(sen) te ontwikkelen waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste kwaliteit.

Vooral deze "gewenste kwaliteit" is belangrijk. Met de mobiele IMPROVED-installatie kan niet enkel het hele waterbehandelingstraject van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. 

Ook kan onmiddellijk de invloed van de bekomen waterkwaliteit op de efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de koeltorens gesimuleerd worden zonder in het echte proces te moeten ingrijpen.

 

IMPROVED wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

 

Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

Meer info: www.grensregio.eu.


 

 

Partners:

 

 partners2018